Mezi lidmi se pohybuje přibližně třetina osobností, které by bylo možno nazvat netykavkami. Chovají se nepřirozeně, nejsou příliš komunikativní, jsou spíše uzavřeni do svých vlastních myšlenek, které však nedokážou patřičně ventilovat. Dusí je v sobě a ve skutečnosti prožívají hluboké vnitřní trauma.
smutná dívka

Jako kdyby je někdo naprogramoval

Veškeré problémy pramení z nedostatku vlastního sebevědomí. Takový člověk žije v neustálém vnitřním přetlaku, jde totiž o to, že každý vnitřní problematický postoj k sobě samému a k druhým lidem, potažmo k okolnímu světu, je jistou formou bloku. Blokování energie. Ideální stav nastává ve chvíli, kdy nás uvnitř nic netrápí, dokážeme vyjádřit svůj jasný niterný postoj a neutápíme se v nevyjasněných otázkách.
Někteří esoterici vám řeknou, že současný svět je charakterizován dvěma základními polaritami – láskou a strachem. Od nich se odvíjí veškeré dění, všechny projevy mají různorodou formu, ale stále se jedná pouze o dva základní projevy. Netykavka je člověk sevřený strachem ze sebepřijetí, z přijetí jedinečnosti druhých lidí, ze selhání, z komunikace, z otevřenosti a pravdivosti. Neustále předstírá před ostatními nebo sám před sebou, že je jiný, nežli ve skutečnosti. Nerad své nitro otevírá a připadá mu zranitelné.
Jeho chování se může navenek jevit jako projev důrazné a silné osobnosti, ale ve skutečnosti je pro takovou osobu problematické přizpůsobit se okolnostem prostředí a žít tvořivý radostný život. Uzavřená a sebestředná osobnost se v tu chvíli dusí vlastními pocity a trvá-li tento stav příliš dlouho, může i fyzicky onemocnět.
smutná zrzka
Jak z této šlamastiky vystoupit? Pouze změnou vnitřního postoje a snahou o otevřenou hru. Není to zrovna snadný krok a v tomto směru může pomoci zkušený psychoterapeut. Ten první krok odhodlání však musí podstoupit každý sám, nikdo to za vás zkrátka neudělá.