Vody je u nás čím dál tím méně. Bude pro všechny čím dál tím vzácnější. Proto je zapotřebí najít cestu jak tu vodu, co máme k dispozici nejlépe využít, jak ji třeba i recyklovat, jak snížit spotřebu na nezbytné minimum. Jsme republikou bazénovou. Při pohledu z výšky se to skoro na každé zahradě modrá, od červeného kolečka či obdélníku bazénu. Co bazén do v průměru 15 kubíků vody. V součtu za naši zemi je to nepředstavitelné množství.
deštivý den
Ale tento článek není a priori zaměřen na spotřebu vody v bazénech. Jde v něm o to, jak uspořit co nejvíce vody abychom příliš nemuseli omezovat svůj životní komfort. Jedno řešení tady je. Je docela logické a přitom není příliš nákladné. Chce to jen trochu zařizování.
Ano tušíte správně. Mám na mysli vládou podporovaný program „Dešťovka“.
V principu jde o to, že na střeše svého domu, přilehlých stavbách jako je garáž, kůlna atd. budete účelně zachytávat dešťovou vodu. Voda při deštích je pak běžným okapovým systémem sváděna do velkoobjemových nádrží. V současné době se tato voda využívá pro zalévání záhonů a zavlažování zahrádek. Také ji lze po jednoduchém filtrování využít pro splachování WC. Není však daleko doba, kdy se rozvine recyklování této vody pro veškeré způsoby užití vody. Po přiměřené reminelizaci, by byla dokonce vhodná k užívání jako pitná voda. Ale to je pro většinu z nás asi hudba budoucnosti.
Prakticky každý si dnes ale může nainstalovat zádržné nádoby. Ty se běžně vyrábějí v objemech do 4 kubíků. Tedy 4000 l vody. Pokud by, jste chtěli zachytávat větší množství vody, není problém si nádrží pořídit více a vzájemně je propojit.
kapky deště
Systém efektivního hospodaření s dešťovou vodou je, jak již bylo v úvodu tohoto článku uvedeno, podporován Českou vládou. Na podmínky využití finanční podpory je nutné se informovat na ministerstvu životního prostředí, případně na příslušných odborech v místně příslušných úřadů.
Díky zachytávání dešťové vody výrazně ušetříte čerpání vody ze své studny. Zbude jí dost na jiné aktivity. Vy co studnu nevyužíváte, zase máte šanci významně ušetřit na vodném a stočném, které mimochodem každoročně roste. A to se určitě vyplatí, že?