Se sodíkovými výbojkami se můžete potkat téměř na každé ulici. Provází náš život již od druhé poloviny dvacátého století, ale to není vše, kde vás jejich svit může překvapit. Poměrně značné zastoupení tvoří zemědělská produkce při pěstování užitkových i okrasných plodin a rostlin.
pěstování rostlin ve skleníku

Příkon 250 W

Vysokotlaké sodíkové výbojky o příkonu 250 W patří k nejvyužívanějším typům těchto světelných zdrojů. Konstruují se ve dvou provedeních. Tím prvním je klasický tvar baňky připomínající hrušku a s paticí E27, která je určena pro osvětlování ploch převážně v exteriéru. Druhý typ s Edisonovým závitem o průměru 40 mm se montuje do speciálních svítidel pro zemědělské účely.
Skleníky pro pěstování rostlin – rostliny pěstované v uzavřených prostorách, kde je celoročně zajištěna potřebná vlhkost a teplota vzduchu, vyžadují rovněž dostatek umělého světla, zejména od podzimu do jara. Sodíkové a metalhalogenidové výbojky 250 W jsou pro tyto účely ideální – mají velmi vysoký světelný tok a dokážou v relativně malém počtu pokrýt velkou plochu skleníků. Využívají se pro růstovou fázi i pro květ a částečně kryjí potřebu tepelného záření, zvláště jsou-li vhodně umístěny v blízkosti sadbové zeminy. Podmínkou je pouze instalace speciálního svítidla, které musí odpovídat předpisům, a stejně tak elektroinstalační práce musí provádět pověřená osoba s patřičnými znalostmi, zkušenostmi a platnou licencí podle vyhlášky 50/1978 Sbírky zákonů.
sodíkové výbojky na Karlově mostě
Zavedená technologie výroby – je tím podstatným důvodem, proč se vysokotlaké výbojky stále používají, a jsou dokonce v převaze nad ostatními zdroji umělého světla. Jejich cena je přijatelná, stejně tak životnost a bezúdržbový provoz, který vyžaduje výměnu až po několika tisících hodin svícení. Mění se pouze samotná výbojka, nikoli celé svítidlo, což je podstatnou výhodou ve srovnání s moderními LED reflektory. Jejich životnost je sice delší, ale náklady na komplexní svítidlo jsou stále poměrně vysoké.