Dalo by se říci, že dnes bychom se již bez elektrického světla prakticky neobešli. To platí zvláště v zimě, kdy je noc podstatně delší než doba, kdy svítí Slunce, což znamená, že naprostá většina z nás musí vstávat za tmy a stejně tak za tmy doráží z práce domů. V naprosté většině případů však, pokud nám světlo z nějakého důvodu vypadne, není konec světa. Jednoduše opět nahodíme pojistky, vyměníme žárovku či počkáme, až opět pustí elektřinu, podle toho, jaká je příčina výpadku. Ne všude je však toto možné. Například v nemocnici na operačním sále si nemohou příliš dovolit, aby jim vypadlo uprostřed operace světlo. Proto zde mají záložní, které se spustí v případě, že to hlavní z nějakého důvodu selže.

nástroje elektrikáře

Ovšem podobně jako u toho klasického jsou nutné i revize nouzového osvětlení Revize Eletro Revtech. To je celkem logické, avšak i zde se interval mezi prohlídkami u jednotlivých typů míst liší. Přitom jej najdeme na mnohem více místech, než se nám mohlo zdát. V první řadě jsou to již zmíněné nemocnice. Zde jsou intervaly mezi revizemi z pochopitelných důvodů zdaleka nejkratší – i politici vědí, že s lidskými životy není radno si tímto způsobem zahrávat. Avšak nejsou zdaleka jediné.

slabé nouzové osvětlení

Pak zde máme také policejní stanice. Zde se to může zdát zvláštní, avšak je potřeba si uvědomit, že tyto musí fungovat bez nadsázky neustále. Zločinci totiž obvykle nečekají, až budou mít policisté otevřeno. Navíc je zde nutné připočítat i fakt, že jsou zde zadrženi často i poměrně nebezpeční pachatelé, kteří by mohli tmy velmi snadno využít. Je tedy na místě nedat jim k tomu příležitost.

V neposlední řadě jsou to pak nejrůznější továrny a výrobny. I ty dnes jedou, jak se říká, na tři směny, tedy neustále. Ovšem aby mohla výroba, byť automatizovaná, řádně probíhat, je nutné, aby zaměstnanci na vše dobře viděli. Je však jasné, že tato má nejmenší prioritu, a tedy interval mezi jednotlivými revizemi je zdaleka nejdelší.

Ač se nám to však nemusí zdát, tyto prohlídky jsou skutečně nutné. Díky nim víme, že pokud se něco stane s hlavním světlem, máme okamžitou náhradu. A to je rozhodně dobře.